การกำหนดสิทธิ Admin

การกำหนดสิทธิของ Admin คือการเพิ่มบทบาทและหน้าที่ให้กับผู้ดูแลโดเมนซึ่ง Admin แต่ละคนอาจจะถูกกำหนดบทบาทไว้ไม่เหมือนกันซึ่งข้อกำหนดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและหน้าที่ การกำหนดสิทธิของ Admin ในระบบ Google Workspace สามารถกำหนดได้ดังนี้

 1. Supper Admin
 2. Group Admin
 3. User Management Admin
 4. Help Desk Admin
 5. Service Admin
 6. Mobile Admin

หน้าที่ของ Admin แต่ละประเภท

 1. Supper Admin  ถือว่าเป็น Admin ที่มีอำนาจมากที่สุดใน Domain สามารถดำเนินการหรือตั้งค่าต่างๆ เช่น การ create organizations unit,create user,security group,service,domain management เป็นต้น ซึ่งการสร้าง admin นั้นควรสร้างไว้ 2 account เพื่อป้องกันในยาทฉุกเฉินเช่น พนักงานadmin a ลาป่วย ก็ยังมี admin b เป็นผู้ดำเนินการดูแลโดเมนต่อได้
 2. Group Admin เป็น admin ที่สามารถดูแลเฉพาะเรื่อง group เท่านั้นไม่สามารถทำหน้าที่อย่างอื่นได้ หน้าที่ของadmin group สามารถทำได้เช่น read organizations unit,read user,security group เท่านั้น
 3. User Management Admin เป็น admin ที่สามารถ manage user  เท่านั้นไม่สามารถทำหน้าที่อื่นได้ หน้าที่ของ user management admin สามารถทำได้เช่น read organizations unit,user,user security management เท่านั้น
 4. Help Desk Admin เป็น admin ที่ช่วยเหลือ Admin หลักซึ่งหน้าที่จะมีน้อยกว่า Admin หลักเช่น read organizations unit,read user,reset password user เท่านั้น
 5. Service Admin เป็น Admin ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของโดเมนหน้าที่ของ service admin เช่น read organizations unit,service setting,hangout chat setting(read and modify),google+setting,Gmail setting,manage sharing  application setting เท่านั้น
 6. Mobile Admin เป็น admin ที่ดูแลเรื่องการ setting ระบบ email บนอุปกรณ์ smartphone ทั้งหมดหน้าที่ของmobile admin เช่น  read organizations unit,read user,manage devices and setting เท่านั้น
 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี