[Google Workspace Admin]วิธีการกำหนดสิทธิของ Admin

เข้า Link : admin.google.com
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์และรหัสผ่าน admin

เลือกหัวข้อ user หรือผู้ใช้งาน

เลือก email ที่ต้องการกำหนดสิทธิของ email นั้น

เลือก Admin roles and privileges เพื่อกำหนดสิทธิ

สามารถเลือกสิทธิได้ดังภาพโดยการเปิดสิทธิสามารถเลื่อไอคอนด้านขวามือเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย กด save มุมขวามือเป็นการบันทึกเสร็จเรียบร้อย

 

การสร้างสิทธิ Admin แบบเฉพาะ

การสร้างสิทธิ Admin แบบเฉพาะ

การสร้าง Admin แบบเฉพาะนั้นสามารถสร้างได้เพื่อกำหนดให้ Adminที่สร้างทำตามหน้าที่ตามข้อกำหนดอย่างชัดเจนซึ่งผู้ที่สามารถดำเนินการสร้างได้นั้นต้องเป็น Supper Admin เท่านั้น

โดยผู้สร่างจะสามารถกำหนดหน้าที่ให้กับ Admin แบบเฉพาะได้ ทางระบบของGoogle Workspace เล็งเห็นความสำคัญที่Admin แบบเฉพาะควรจะไม่สามารถควบคุมโดเมนได้ทั้งแบบเดียวกับ Supper  Admin หน้าที่ของAdmin แบบเฉพาะที่จำเป็นคือ organizations unit,user เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลแต่หากมีการกำหนดนอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน

การกำหนดสิทธิ Admin

การกำหนดสิทธิ Admin

การกำหนดสิทธิของ Admin คือการเพิ่มบทบาทและหน้าที่ให้กับผู้ดูแลโดเมนซึ่ง Admin แต่ละคนอาจจะถูกกำหนดบทบาทไว้ไม่เหมือนกันซึ่งข้อกำหนดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและหน้าที่ การกำหนดสิทธิของ Admin ในระบบ Google Workspace สามารถกำหนดได้ดังนี้

 1. Supper Admin
 2. Group Admin
 3. User Management Admin
 4. Help Desk Admin
 5. Service Admin
 6. Mobile Admin

หน้าที่ของ Admin แต่ละประเภท

 1. Supper Admin  ถือว่าเป็น Admin ที่มีอำนาจมากที่สุดใน Domain สามารถดำเนินการหรือตั้งค่าต่างๆ เช่น การ create organizations unit,create user,security group,service,domain management เป็นต้น ซึ่งการสร้าง admin นั้นควรสร้างไว้ 2 account เพื่อป้องกันในยาทฉุกเฉินเช่น พนักงานadmin a ลาป่วย ก็ยังมี admin b เป็นผู้ดำเนินการดูแลโดเมนต่อได้
 2. Group Admin เป็น admin ที่สามารถดูแลเฉพาะเรื่อง group เท่านั้นไม่สามารถทำหน้าที่อย่างอื่นได้ หน้าที่ของadmin group สามารถทำได้เช่น read organizations unit,read user,security group เท่านั้น
 3. User Management Admin เป็น admin ที่สามารถ manage user  เท่านั้นไม่สามารถทำหน้าที่อื่นได้ หน้าที่ของ user management admin สามารถทำได้เช่น read organizations unit,user,user security management เท่านั้น
 4. Help Desk Admin เป็น admin ที่ช่วยเหลือ Admin หลักซึ่งหน้าที่จะมีน้อยกว่า Admin หลักเช่น read organizations unit,read user,reset password user เท่านั้น
 5. Service Admin เป็น Admin ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของโดเมนหน้าที่ของ service admin เช่น read organizations unit,service setting,hangout chat setting(read and modify),google+setting,Gmail setting,manage sharing  application setting เท่านั้น
 6. Mobile Admin เป็น admin ที่ดูแลเรื่องการ setting ระบบ email บนอุปกรณ์ smartphone ทั้งหมดหน้าที่ของmobile admin เช่น  read organizations unit,read user,manage devices and setting เท่านั้น

การปรับแต่งหน้า Admin

การปรับแต่งหน้า Admin

ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถปรับแต่ง Gmail ให้เหมาะกับองค์กรและผู้ใช้ได้ดังนี้

 • ปรับแต่ง URL ที่ผู้ใช้เข้าถึง Gmail
 • ตั้งค่าตัวกรองที่ซับซ้อนและสร้างรายการที่อนุญาตพิเศษซึ่งประกอบด้วยที่อยู่ IP
 • ระบุปลายทางเพื่อนำส่งข้อความที่เข้ามาใหม่
 • ส่งข้อความไปยังที่อยู่ที่รับทั้งหมดหรือไปที่เซิร์ฟเวอร์อื่น
 • อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อความออกโดยระบุที่อยู่
 • สามารถกำหนดการตั้งค่า เช่น ปฏิเสธข้อความหรือไฟล์แนบที่มีขนาดเกิน 20 MB

การตั้งค่ามีผลกับใคร
การตั้งค่าบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนที่อยู่ที่ผู้ใช้เข้าถึง Gmail จะมีผลกับทุกคนเสมอ ส่วนการตั้งค่าอื่นๆ เช่น การปรับระดับของตัวกรองจดหมายขยะ สามารถใช้กับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มได้ การใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ทำได้โดยการเพิ่มผู้ใช้ที่ต้องการไว้ในหน่วยขององค์กร

ขั้นตอนการปรับแต่งหน้า Admin สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเข้าหน้า Admin

วิธีการเข้าหน้า Admin

ในกรณีที่มีบัญชีผู้ดูแลระบบ คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ได้ ซึ่งเป็นที่สำหรับให้ผู้ดูแลระบบจัดการบริการต่างๆ ของ Google สำหรับผู้ใช้ในองค์กร

 

 

 • ลงชื่อเข้าใช้ตอนนี้ (ต้องมีบัญชีผู้ดูแลระบบ)
 • ไปที่ admin.google.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้
 • เริ่มต้นจากหน้าลงชื่อเข้าใช้ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย @gmail.com)บัญชีผู้ดูแ
 • ระบบมีสิทธิ์จัดการบริการสำหรับบุคคลอื่นในองค์กร คอนโซลผู้ดูแลระบบจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย @gmail.com)