แชร์ลิงก์โปรไฟล์ผ่าน Contacts

ในปี 2021 ได้เปิดตัวประสบการณ์การใช้งาน Google Contacts แบบใหม่ (contacts.google.com) ที่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ทุกผู้ติดต่อด้วยอีเมล Workspace จะมีลิงก์โปรไฟล์ใหม่ที่ง่ายต่อการคัดลอก แชร์ และส่งภายในองค์กร ลิงก์โปรไฟล์ใหม่นี้ช่วยให้ทุกคนในองค์กรของติดต่อกันและติดต่อกันได้

shareable profile links

ผู้ดูแลระบบ:เนื่องจากฟีเจอร์นี้จะแสดงสำหรับผู้ติดต่อที่มีอีเมลเชื่อมต่อกับโปรไฟล์ Workspace เท่านั้น การเติมข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดในแอป Google Workspace จึงเป็นประโยชน์ ผู้ดูแลระบบพื้นที่ทำงานสามารถเติมข้อมูลนี้ได้ในบางตำแหน่ง:

  • ส่วน “ผู้ใช้” ของคอนโซลผู้ดูแลระบบ
  • Google Cloud Directory Sync
  • Admin SDK

ผู้ใช้ปลายทาง:เมื่อมีให้เข้าถึง “คัดลอกลิงก์โปรไฟล์” โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

  • ในมุมมองรายละเอียดสำหรับผู้ติดต่อ เลือก “เมนู 3 จุด” และคลิกปุ่ม “คัดลอกลิงก์โปรไฟล์”
  • ในมุมมองรายชื่อผู้ติดต่อ (เช่น contacts.google.com) ให้เลือก “เมนู 3 จุด” สำหรับแถวที่ติดต่อแล้วคลิกปุ่ม “คัดลอกลิงก์โปรไฟล์”

นอกจากนี้ยังสามารถป้อน “contacts.google.com/emailaddress” ลงในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์เพื่อค้นหาบุคคลในองค์กรรูปแบบอีเมล ได้แก่ jane.smith@domain.com, jane.smith@domain และ jane.smith

Cr.https://workspaceupdates.googleblog.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ย้าย Contact ไปยังระบบ Google Workspace

Contact สำหรับ Google Workspace คืออะไร

เพิ่มขีดจำกัด ผู้ติดต่อภายนอกที่แชร์เป็น 200,000 รายชื่อ

วิธีกู้คืนไฟล์ Google Slides