วิธีใหม่ในการค้นหาและนำทางความคิดเห็นใน Google Sheet

ใน Google ชีต คุณสามารถ:

  • ตรวจสอบความคิดเห็นและการสนทนาในแถบด้านข้าง
  • ใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการทำงานให้เสร็จเมื่อเอกสารมีการทำงานร่วมกันอย่างมาก
  • เลื่อนดูหัวข้อความคิดเห็นในเอกสารในการซ้อนทับความคิดเห็น

ใช้แถบด้านข้างความคิดเห็นใหม่เพื่อดูการสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสเปรดชีต

 

ในสเปรดชีตที่มีการทำงานร่วมกันสูง ให้ใช้ตัวกรองในแถบด้านข้างเพื่อค้นหาความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

 

Cr.https://workspaceupdates.googleblog.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Keep ใช้งานร่วมกับ Google Workspace Doce ได้จริงไหม ?

การ Export ไฟล์ Google Slide ไปเปิดในโปรแกรม Powerpoint

รับการแจ้งเตือนของ Drive ในการแชท

Slide สำหรับ Google Workspace คืออะไร

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ Google workspace โดยทีม Support ไทย