รู้หรือไม่ ข้อจำกัดใน Google Site มีอะไรบ้าง

ข้อจำกัดของ Google Site หรือ Site ที่เราใช้งานผ่านระบบ Google Workspace ยังมีข้อจำกัดดังนี้

 

  • ขนาดของพื้นที่จัดเก็บ Site มีขนาดสูงสุด 10 GB เท่านั้น
  • web site อยู่ภายใต้โดเมนของ Google เช่น testtechnolo.gSuite.com
  • สามารถใช้งาน Site โดยที่ไม่มี Internet ไม่ได้ต้องเชื่อมต่อ Internet เท่านั้น
  • ยังไม่สามารถทำงานร่วมกับ Scrip อื่นได้

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ Google Workspace โดยทีม Support ไทย