สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace ที่ใช้พื้นที่จนใกล้เต็ม หรือต้องการเช่าพื้นที่เพิ่มเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต สามารถขยายพื้นที่ Drive ได้ด้วยตนเองด้วยการเช่าพื้นที่เพิ่ม โดย Google มี Package ให้เลือกซื้อพื้นที่เพิ่ม เริ่มต้นที่ 100 GB ไปจนถึง 30 TB  โดยจะคิดค่าบริการเป็นแบบรายเดือน หรือแบบรายปี (ราคาจะถูกลงอีก)

 

gsuite disk

 

 

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ในไทย

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี