ในการใช้บริการของระบบ Gsuite นั้นจะต้องเปลี่ยนค่า DNS  ซึ่งค่าที่ต้องเปลี่ยนนั้นได้แก่ Mx,TXT,SPF ซึ่งค่า SPF นั้นเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ Email ถูกตีกลับหรือระบบมอง Email ฉบับนั้นเป็น spam

ภาพแสดง DNS ของระบบ Gsuite

Name/Host/Alias Time to Live (TTL*) Record Type Priority Value/Answer/Destination
Blank or @ 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

อ้างอิงจาก :https://support.google.com/a/answer/174125?hl=en

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

บทความที่เกี่ยงข้อง

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี