เนื่องจากการพิมพ์เอกสารหรือการแก้ไขเอกสารนั้นปกติผู้ใช้งานหรือผู้พิมพ์จะไม่เห็นจำนวนคำที่พิมพ์ไปแล้วทาง Google มีการแก้ไชปรับปรุงให้สามารถเห็นจำนวนคำที่พิมพ์ไปแล้วใน Google Docs

โดยการตั้งค่านั้นให้้เลือกที่ Tools>word count>Display word count while typing in Google Docs

สังเกตุได้ว่าจำนวนคำจะขึ้นแสดงแยู่ด้านล่างซ้ายมือดังรูปประกอบด้านบนข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่ทำงานกับเอกสารที่ต้องมีจำนวนขั้นต่ำหรือจำนวนคำสูงสุดหากคลิกที่กล่องจำนวนคำและสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเช่นจำนวนหน้าจำนวนอักขระ (โดยมีและไม่มีช่องว่าง) หากต้องการดูจำนวนคำของข้อความเฉพาะส่วนให้เน้นส่วนนั้นในเอกสาร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

 

Cr.https://gsuiteupdates.googleblog.com

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี