การปรับแต่งหน้า Admin

ผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถปรับแต่ง Gmail ให้เหมาะกับองค์กรและผู้ใช้ได้ดังนี้

  • ปรับแต่ง URL ที่ผู้ใช้เข้าถึง Gmail
  • ตั้งค่าตัวกรองที่ซับซ้อนและสร้างรายการที่อนุญาตพิเศษซึ่งประกอบด้วยที่อยู่ IP
  • ระบุปลายทางเพื่อนำส่งข้อความที่เข้ามาใหม่
  • ส่งข้อความไปยังที่อยู่ที่รับทั้งหมดหรือไปที่เซิร์ฟเวอร์อื่น
  • อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อความออกโดยระบุที่อยู่
  • สามารถกำหนดการตั้งค่า เช่น ปฏิเสธข้อความหรือไฟล์แนบที่มีขนาดเกิน 20 MB

การตั้งค่ามีผลกับใคร
การตั้งค่าบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนที่อยู่ที่ผู้ใช้เข้าถึง Gmail จะมีผลกับทุกคนเสมอ ส่วนการตั้งค่าอื่นๆ เช่น การปรับระดับของตัวกรองจดหมายขยะ สามารถใช้กับผู้ใช้เฉพาะกลุ่มได้ การใช้การตั้งค่ากับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม ทำได้โดยการเพิ่มผู้ใช้ที่ต้องการไว้ในหน่วยขององค์กร

ขั้นตอนการปรับแต่งหน้า Admin สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี