เนื่องจากการใช้งานผลิตภัณฑ์  Google Workspace ซึ่งเป็นระบบ email ของ Google ที่มีหน้าตาคล้าย Gmail มากแต่โดเมนจะเป็น@Company ของผู้ซื้อบริการอย่างเช่น A@Company.com

ซึ่งในการใช้งานนั้นจะต้องมีผู้ดูแลระบบหรือ Admin ซึ่งเป็นใหญ่สุดในระบบที่สามารถเข้าจัดการ User ภายในโดเมน@company.com ได้และที่มากกว่านั้นผู้ดูแลระบบยังสามารถกำหนดหรือมอบหมายสิทธิ์ให้ Email ใดภายใต้โดเมนทำหน้าที่อะไรรวมถึงกำหนดการจ่ายเงินหรือการตรวจสอบ Log ในการรับส่ง Email ภายในและภายนอกองค์กรถือว่าเป็นระบบที่ดีและครอบคลุมอย่างมากตอบสนองความสะดวกต่อระบบองค์กร

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี