การสร้างสิทธิ Admin แบบเฉพาะ

การสร้าง Admin แบบเฉพาะนั้นสามารถสร้างได้เพื่อกำหนดให้ Adminที่สร้างทำตามหน้าที่ตามข้อกำหนดอย่างชัดเจนซึ่งผู้ที่สามารถดำเนินการสร้างได้นั้นต้องเป็น Supper Admin เท่านั้น

โดยผู้สร่างจะสามารถกำหนดหน้าที่ให้กับ Admin แบบเฉพาะได้ ทางระบบของGoogle Workspace เล็งเห็นความสำคัญที่Admin แบบเฉพาะควรจะไม่สามารถควบคุมโดเมนได้ทั้งแบบเดียวกับ Supper  Admin หน้าที่ของAdmin แบบเฉพาะที่จำเป็นคือ organizations unit,user เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลแต่หากมีการกำหนดนอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี