Google sites สำหรับ Google Workspace คืออะไร

Google sites คืออะไร

Google Sites คือโปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียว เช่น วิดีโอ, ปฏิทิน, เอกสาร อื่นๆ สามารถนำมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้ เป็นการเพิ่มลูกเล่น  ใช้งานได้ง่าย ทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างมาก

จุดเด่นของ Google Sites 

 • ให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด
 • มี Gadget มากมาย
 • ใช้งานได้ง่าย

วิธีการเข้าใช้งาน Google plus

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าถึง Drive

 • เข้าถึงได้จาก http://sites.google.com หรือเมื่อ login อยู่ในระบบแล้ว ที่เมนู Google Apps เลือก “Sites”

 • จะปรากฏหน้าจอ Site

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเว็บไซต์

 • กด “สร้าง” (Create) เพื่อสร้างเว็บไซต์

 • จากนั้นให้เลือกเทมเพลตที่ต้องการ , ตั้งชื่อเว็บไซต์ , เลือกธีมแสดงในเว็บไซต์ , ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นให้คลิก CREATE ตามลำดับ

 • จะปรากฏหน้าตาเว็บไซต์

 

 • คลิก “edit page” เพื่อแก้ไขเว็บไซต์

 

 • จะปรากฏหน้าจอดังนี้

 

 • เลือก “layout” เพื่อกำหนดรูปแบบของเว็บเพจ / เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์

 • การเพิ่มรูปภาพ ให้เลือกเมนู “insert” และเลือก “image”

 •  เลือกแหล่งภาพที่ต้องการ (ภาพที่อัพโหลด หรือ จากที่อยู่เว็บ) จากนั้นคลิก “Upload Images”

 • เลือกรูปที่ต้องการ upload จากเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด “OK”

 • รูปจะปรากฎเข้ามาในเนื้อหา ให้ปรับขนาดภาพ – จัดตำแหน่งให้เหมาะสม

 • การเพิ่มลิ้งค์ นำ cursor วางตรงตำแหน่งที่ต้องการทำ link แล้วคลิกสัญลักษณ์  “Edit Page” เลือก “Insert” แล้วคลิก เลือก “Link”

 • เพิ่มข้อมูล link แล้วกด OK

 

 • จะปรากฎ link ที่เราสร้างในเนื้อหาเว็บไซต์

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ Google Workspace ที่มีการ Support อย่างมืออาชีพ