ศัพท์สำคัญ Google ห้องนิรภัย คุณควรทราบเมื่อใช้ Google Workspace ห้องนิรภัย

ศัพท์สำคัญ Google ห้องนิรภัย คุณควรทราบเมื่อใช้ Google Workspace ห้องนิรภัย

ศัพท์ที่สำคัญ มีดังนี้

 • ลบ : เมื่อผู้ใช้ทำการกดลบข้อความ ข้อความจะถูกส่งไปยังถังขยะ  30 วัน ถ้าครบกำหนด 30 เเล้วข้อความจะถูกลบออกจากถังขยะถาวร
 • ลบอย่างถาวร : เมื่อผู้ใช้ลบข้อความจากกล่องจดหมายอย่างถาวรด้วยการล้างข้อมูลในถังขยะ ผู้ใช้จะไม่สามารถกู้คืนข้อความได้อีกเลย
 • ส่งออก : การส่งออกข้อมูลผู้ใช้ Google Workspace ห้องนิรภัยสร้างขึ้นสำหรับกรณี
 • ล้างข้อมูล : ข้อความทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบ Google อย่างถาวร ซึ่งรวมถึงห้องนิรภัยด้วย
 • ข้อมูลที่ระงับ  : ประเภทข้อมูลที่สนับสนุนที่มีการระงับสำหรับกรณีต่างๆ
 • ไม่มีกำหนด  :  การเก็บรักษาข้อมูลอย่างไม่มีการกำหนดระยะเวลา ข้อมูลนั้นๆ จะอยู่ในห้องนิรภัยอย่างถาวรตลอดระยะเวลาสัญญาของห้องนิรภัยของคุณ
 • การระงับการฟ้องร้อง  :  การระงับการฟ้องร้องกับผู้ใช้ จะมีผลระงับการลบข้อมูล Gmail เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย
 • กรณี  :  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือการสอบสวนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 • ข้อความ  :  คำทั่วไปที่รวมถึงอีเมลเเละการเเชทที่เปิดการบันทึก
 • ระยะเวลาก่อนล้างข้อมูล  :  มีระยะเวลาสูงสุด 30 วัน ผู้ดูเเลระบบห้องนิรภัยยังสามารถค้นหาข้อมูลในห้องนิรภัยได้ เเต่เมื่อครบระยะเวลา 30 วันเเล้วข้อมูลจะถูกลบออกโดยทันที
 • กฎการเก็บรักษา  :  การกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษา ข้อความต้องตรงกับเกณฑ์ที่อยู่ในกฎ ที่ผู้ใช้กำหนดไว้ กฎนั้นจะต้องมีระยะเวลาเก็บรักษาเสมอ
 • นำออก  :  การนำข้อความออกจากกล่องจดหมาย จากนั้นจะทำเครื่องหมายเพื่อล้างข้อมูล เเต่ก่อนการล้างข้อมูล ผู้ใช้ยังสมารถค้นหาเเละเเสดงข้อความได้ในห้องนิรภัย
 • ระยะเวลาการเก็บรักษา  :  จำนวนวันเวลาที่ผุ้ใช้ยังสามารถเรียกดูข้อความได้ เเต่เมื่อหมดระยะเวลาเก็บรักษา ข้อความจะถูกนำออกจากกล่องจดหมาย จากนั้นจะถูกทำเครื่องหมายเพื่อล้างข้อมูล

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์