ในวันที่ 30 ตุลาคม ระบบของ Gsuite จะทำการเปลี่ยนการตั้งค่าให้เป็นแบบบังคับให้เข้าถึงแอปที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดเพื่อป้องกันด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานส่วนการตั้งค่าของระบบ Google นั้นจะหายออกจากผู้ดูแลระบบภายในสินปีนี้

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://gsuiteupdates.googleblog.com

หากมีการเลือกการตั้งค่าแบบบังคับใช้การเข้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อยสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดระบบจะเปลี่ยนเปลงการเช้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อยลงไปด้วยและหากมีการตั้งค่านี้จะบังคับใช้การอัตโนมัติ

หากก่อนหน้านี้ผู้ใช้เลือกที่จะให้ LSAs เข้าถึงบัญชีของ แต่ไม่มี LSAs เชื่อมต่อกับบัญชีในบางครั้งเราจะปิดการตั้งค่าระดับบัญชีนี้สำหรับพวกเขา พวกเขาสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาที่หน้าผู้ดูแลระบบ

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://gsuiteupdates.googleblog.com

รายละเอียดการเปิดตัว

  • โดเมนที่วางจำหน่ายอย่างรวดเร็ว: เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2019
  • โดเมน Release ที่กำหนดเวลา: เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2019
    รุ่น Google Workspace

ประเภท Google Workspace ที่สามรถใช้งานได้

  • Google Workspace ทุกประเภท

การตั้งค่าเปิด / ปิด

  • เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี