Google Workspace เหมาะกับใคร

ระบบการทำงานของ Google Workspace  เหมาะกับใคร

ระบบของ Google Workspace ทำขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งาน Email ในธุรกิจซึ่งตอบโจทธุรกิจทุกประเภท เช่น

 • ธุรกิจใหม่
 • ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • ธุรกิจขนาดใหญ่

Google Workspace กับธุรกิจใหม่

 • อีเมล @yourcompany
  เป็นตัวบ่งบอกการสร้างธุรกิจและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพด้วยอีเมลที่กำหนดเองซึ่งใช้โดเมนของบริษัท โดยสร้างอีเมลให้กับพนักงานในองค์กรที่อยู่ในรูปแบบของบริษัท เช่น test@yourcompany เป็นต้น
 • เป็นมากกว่า Email                                                                                                                                                    เพราะระบบของ Google Workspace มีพื้นที่ให้ผู้ใช้งานมากถึง 30 GB  รวมถึงการแชร์ไฟล์และการประชุมทางวัดีโอคอลซึ่งจะมีการ Support ของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชม.
 • ปลอดภัย มั่นใจได้                                                                                                                                                      ซึ่ง Server มีความสเถียรสูงไม่ว่าจะมีการใช้งาน email พร้อมกันและมีการป้องกันเรื่อง email ขยะรวมถึงการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลบริษัทหายหรือการรั่วไหลของข้อมูลในธุรกิจ

Google Workspace กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

โดยทั่วไปการทำงานในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางจะมีบุคลากรในองค์กรพอสมควร Google Workspace จะเข้ามาเป็นเครื่องมีที่ลดความยุ่งยากในการทำงานเช่น การส่งเอกสารผ่าน Google Docs แทนการส่งเอกสารโดยปริ้นออกมาหากมีการแก้ไขจะได้แก้ไขก่อนการปริ้นถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากในการดำเนินการธุรกิจ

 • นำ Gmail ส่วนตัวมาใช้กับการทำงานได้  เนื่องจากระบบของ Google นั้นจะสร้างการกรองที่มากขึ้นเพื่อลดปริมาณ email ขยะซึ่งทำให้สามารถนำ email ส่วนตัวมาใช้กับการทำงานได้
 • เก็บและแชร์ไฟล์ สามารถเก็บไฟล์หรือข้อมูลต่างๆไว้บน Google Drive เพื่อป้องกันการหายหรือการโจรกรรมข้อมูลรวมถึงการแชร์ไฟล์ให้กับเพื่อนร่วมงานได้ผ่านระบบ Cloud
 • ทำงานจากที่ไหนก็ได้ แค่มีระบบ internet การทำงานนอกสถานที่ถือว่า Google Workspace เข้ามาตอบโจทย์เป็นอย่างมากเพราะข้อมูลทั้งหมดสามารถฝากไว้บนระบบ Google Drive ซึ่งจะต้องการทำงานเมื่อไร ที่ไหน สามารถทำได้
 • ความปลอดภัยธุรกิจ  ระบบของ Google Workspace จะมีการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือองค์กรอยู่เสมอถึงแม้จะมีการเปลี่ยนพนักงานหรือบุคคลภายในองค์กร
 • ดูแลระบบ IT ได้ง่าย โดยการกำหนดหน้าที่ของบุคคลากรได้ง่ายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องซอฟต์แวร์ใดๆ
 • ใชงานกับประเภทไฟล์อื่นๆได้ เช่น ไฟล์ Microsoft word,Microsoft power point สามารถเปิดใน Google Docs,Google Slide ได้และยังสามารถแชร์ไฟล์ให้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบ Google Workspace ได้อีกด้วย

Google Workspace กับ ธุรกิจขนาดใหญ่

สร้างนวัตกรรมร่วมกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
Google Workspace ช่วยให้องค์กรพัฒนาไปด้วยกันอย่างรวดเร็ว โดยใช้แอปที่ชาญฉลาดในระบบคลาวด์เพื่อการทำงานร่วมกันจากทุกที่แบบเรียลไทม์โดยการเก็บและแชร์ไฟล์ สามารถเก็บไฟล์หรือข้อมูลต่างๆไว้บน Google Drive เพื่อป้องกันการหายหรือการโจรกรรมข้อมูลรวมถึงการแชร์ไฟล์ให้กับเพื่อนร่วมงานได้ผ่านระบบ Cloudและยังช่วยในเรื่องการตัดสินใจต่างๆในการดำเนินธุรกิจ

ภาพรวมการทำงาน

ภาพรวมการทำงานของ Google Workspace

Google Workspace เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google ที่ผลิตออกมาเป็นชุดการทำงานแบบมีประสิทธิภาพจบในการทำงานที่ชุดเดียวโดยมีฟังก์ชันต่างๆ แบ่งเป็นหมวดหมูดังต่อไปนี้

 • หมวดการเชื่อมต่อ โดยมีองค์ประกอบคือ Gmail,Calendar,Google+,Hangout Chat,Hang Meet
 • หมวดการสร้าง โดยมีองค์ประกอบคือ Google Docs,Google Sheet,Google Slide,Google From เป็นต้น
 • หมวดในการเข้าถึง โดยมีองค์ประกอบคือ Google Drive,Google Cloud Search
 • หมวดการควมคุม โดยมีองค์ประกอบคือ Admin,ห้องนิรภัย,อุปกรณ์เคลื่อนที่

Gsutie App

โดย Google Workspace ยังช่วยในเรื่องการตัดสินใจหลายๆอย่างดังนี้

 • การใช้ปฏิทินในสามารถแชร์เรื่องการนัดหมายต่างๆและยังสามารถแชร์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อนัดประชุมโดยใช้การเชิญแบบอัตโนมัติทาง Email ผู้ใช้งาน
 • การวีดีโอคอลสามารถเลือกวีดีโอคอลแบบกลุ่มเพื่อประชุมกันอย่างเห็นหน้าและสามารถโต้ตอบกันโดยไม่ต้องเดินทางไปประชุมในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันมาก
 • การทำงานเป็นทีมโดยใช้หรือแชร์เอกสารร่วมกันผ่านระบบเรียวไทม์เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เชื่อต่ออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะแก้ไขเอสารใดๆจะสารารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างทันที
 • การเก็บข้อมูลไว้บน Cloud เป็นการป้องกันข้อมูลหายอย่างดีมากและยังสามารถแชร์หรือเชิญให้คนอื่นสามารถเข้าชมข้อมูลได้รวมถึงระบบจะอัฟเดทไดร์ให้ใหม่อยู่เสมอ

DNS ของ Google Workspace มีอะไรบ้าง ?

ในการใช้บริการของระบบ Gsuite นั้นจะต้องเปลี่ยนค่า DNS  ซึ่งค่าที่ต้องเปลี่ยนนั้นได้แก่ Mx,TXT,SPF ซึ่งค่า SPF นั้นเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ Email ถูกตีกลับหรือระบบมอง Email ฉบับนั้นเป็น spam

ภาพแสดง DNS ของระบบ Gsuite

Name/Host/Alias Time to Live (TTL*) Record Type Priority Value/Answer/Destination
Blank or @ 3600 MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Blank or @ 3600 MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

อ้างอิงจาก :https://support.google.com/a/answer/174125?hl=en

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

บทความที่เกี่ยงข้อง

 

Google Workspace คืออะไร

Google Workspace คือ บริการสำหรับการใช้งานข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งานภายในองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง โดยระบบ Google Workspace จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียบไทม์ออนไลน์ ภายใต้ข้อมูลของระบบคลาวด์ (Cloud) จึงสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานทั้งหมด โดย Google Workspace มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากกว่าเป็นเพียงการใช้งาน Email@company.com อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีบริการเสริมอีกมากมาย เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม อาทิเช่น

Sheets เป็นระบบที่พัฒนาโดย Google เพื่อใช้งานสำหรับการสร้างตารางข้อมูล และสามารถใชสูตรคำนวณข้อมูลในตารางได้ ซึ่งเหมือนการใช้งานผ่านโปรแกรม Microsoft Excel  โดย Google Sheets สามารถแชร์ข้อมูลให้คนอื่นสามารถมองเห็น แก้ไข หรือคอมเม้นข้อมุลในเอกสารพร้อมกันได้เลยแบบ Real Time และสามารถใช้งานผ่าน Browser ได้เลยโดยไม่ต้องลง Software ในการใช้งาน

Google Drive เป็นระบบจัดเก็บ เข้าถึง และแชร์ไฟล์ในที่เดียว โดยเป็นระบบการทำงานแบบ cloud ทำให้สามารถจัดเก็บ เข้าถึง และแชร์ไฟล์ ได้ทุกผ่านทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 

บทความที่เกี่ยงข้อง