การแก้ไขและปรับปรุง Jamboard ในส่วนของการใช้งานให้ง่ายขึ้น เช่น แถบเครื่องมือและเฟรมบาร์ที่ได้รับการออกแบบใหม่เมนูการเข้าถึงด่วนใหม่และท่าทางสัมผัสใหม่เพื่อเลือกวัตถุ

ทำไมถึงต้องใช้ ?

การ Update เหล่านี้จะอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งายรวมถึงการแสดงความคิดเห็นภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลงานหรือชิ้นงานที่ต้องประชุมผ่านหลายหน่วยงานอาจจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นในชิ้นงานนั้นๆ

สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข

  • การค้นหาและการแก้ไขรวมถึงการค้นหา
  • Farmbar ที่ได้รับการออกแบบใหม่
  • สามารถเลือกวัตถุได้อย่างรวดเร็วโดยใช้สองนิ้วแตะที่วัตถุแทนที่การกดค้าง
  • เมนู overflow menu เป็นฟังก์ชั่นการแห้ไขเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นเมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้งานวัตถุ

 

 

Cr : https://gsuiteupdates.googleblog.com

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี