ในหน้าจัดการโดเมนของระบบ Google Workspace นั้นถือว่า Admin เป็นผู้มีอำนวจสูงสุดในการ Manage User ภายใต้ Domain  รวมถึงสิทธิต่างๆในการจัดการที่ Admin สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. See Relevant Insights About Your Domain
 2. Add or Manage User
 3. Create Group and Mailing list
 4. Manage and Monitor Building
 5. Secure Cooperate Data On Devices
 6. Manage Web On Their Settings
 7. Manage Security Features
 8. Track Usage Of Service
 9. View Charges And Manage License
 10. Update Information About Your Company
 11. Add New Domain
 12. Verify Your Domain Or Add Domain
 13. Import Email,Calendar,Contact
 14. Talk With Our Support Team

 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี