การ Add Domain ใน Google Workspace

หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนอื่น คุณจะเพิ่มโดเมนเหล่านั้นลงในบัญชี Google Workspace หรือ Cloud Identity ได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มโดเมนย่อย เช่น partners.your-company.net ได้ด้วยหากคุณเป็นเจ้าของโดเมนอื่น คุณจะเพิ่มโดเมนเหล่านั้นลงในบัญชี Google Workspace หรือ Cloud Identity ได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มโดเมนย่อย เช่น partners.your-company.net ได้ด้วย

การ Add Domain ใน Google Workspace สามารถทำได้ดังขั้นตอนนี้

ขั้นที่ตอนที่ 1 เลือกวิธีใช้โดเมนด้วย Google Workspace หรือ Cloud Identity โดยจะมี 2  ตัวเลือก คือ

  • ให้ที่อยู่อีเมลที่โดเมนนี้แก่ผู้ใช้เดิม
  • สร้างผู้ใช้ใหม่ที่โดเมนนี้

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มชื่อแทนโดเมนหรือโดเมนเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่าผู้ใช้ด้วยโดเมนใหม่

 

ขั้นตอนการAdd Domain สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี