การเพิ่ม Organizations

1.คลิกที่เมนูหลัก

2.คลิกเลือก Directory

3.คลิกเลือก Organization  Unit

4.คลิกเลือก Create new organization unit

5.ใล่ชื่อ Organization ข้อมูล และ Sub-Organization โดย Sub-Organization สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้อยู่ Sub-Organization ใด

6.เมื่อเลือกเสร็จแล้วกด Create เป็นการเพิ่มเสร็จสิ้น

 

การย้าย Organization

1.คลิกเลือก User trol

2.Checkbox  user ที่ต้องการย้าย Organization

3.คลิกเปลี่ยน Organization  Unit

4.เลือก Organization ที่ต้องการย้าย user เข้าไป

5.ยืนยันการย้ายเป็นการตั้งค่าเสร็จสิ้น

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี