การเปลี่ยนชื่อ User

การเปลี่ยนชื่อ user หรือที่เราเข้าใจกันนั้นคือการ rename นั้นเองการ rename นิยมใช้กันในกรณีที่เปลี่ยนผู้ใช้งานแต่ยังต้องการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเดิมไว้อยู่ หรือองค์กรแต่ละหล่งอาจจะทำงาน rename แลก reset password ไปพร้อมกันในกรณีที่ผู้ใช้งานลาออกจากองค์กร

 

การ rename ในระบบ Google Workspace นั้นผู้ที่สามารถดำเนินการได้คือ admin ผู้ดูแลโดเมนเท่านั้นในระบบของ Google Workspace สามารถดำเนินการ rename หรือ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน ได้

 

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ User สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี