การระงับ User

การระงับ user หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือการ  Suspend user นิยมในกรณีที่ผู้ใช้งานออกจากองค์กรแล้วแต่ยังต้องการเก็บข้อมูลหรือ account นั้นไว้ในอนาคตหรือผู้ใช้งานยังไม่ต้องการใช้ email ดังกล่าวเพื่อป้องกันการแอบอ้างในกรณีผู้ใช้งานก่อนหน้านี้มีการลาออกจากองค์กร

 

ผู้ที่สามารถรังับผู้ใช้งานได้นั้นจะต้องเป็น Admin เท่านั้น เพราะการระงับผู้ใช้งานนั้นต้องดูทั้งชื่อemailและชื่อโดเมนให้ถูกต้องอย่างฃะเอียดมากที่สุดเพื่อป้องกันการผิดพลาดในกรณีที่ระงับผู้ใช้งานผิดซึ่งอาจส่งผิดกระทบต่อองค์กรและการทำงานเป็นทีมอย่างมาก

 

ขั้นต้องการระงับ User สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี