การกำหนดการประชุมหรือการกำหนดหมายเวลาในองค์สามารถทำได้ใน google calendar แต่การกำหนดในการประชุมนั้นสามารถทำได้ในเวลาที่สั้นที่สุดได้ด้วยฟังก์ชั่นใหม่ของ google รวมถึงการเพิ่มผู้ประชุมอัตโนมัติซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะเป็นแขกที่ต้องเข้าประชุมด้วย

ฟังก์ชั่นของ google calendar สามารถทำได้ดังนี้

  • เยี่ยมชุมห้องประชุม
  • เพิ่มบุคคลในห้องประชุม
  • เพิ่มปฏิทินของผู้ร่วมงาน
  • pop up การประชุมเพื่อการค้นหาที่ง่าย

วีดีโอนี้จาก : https://gsuiteupdates.googleblog.com

 

Rapid Release domains : เปิดตัวเต็มรูปแบบ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2019

Scheduled Release domains : การเปิดตัวเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2019

ประเภท Google Workspace ที่สามารถใช้ได้ : Google Workspace ทุกประเภท

ลักษณะการตั้งค่าเปิด/ปิด : การตั้งค่าเริ่มต้น

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี