การค้นหา Log

ในฐานะผู้ดูแลระบบของDomain ภายในองค์กร  Admin สามารถตรวจสอบการใช้งานของ User หรือการตรวจสอบ  Log ในการรับหรือส่งข้อความสูงสุด 30 วันโดยข้อมูลที่ต้องใช้งานการตรวจสอบหรือค้นหา Log  มีดังนี้

  • ชื่อผู้รับ,ชื่อผู้ส่ง (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • IPผู้รับ,IPผู้ส่ง
  • Subject
  • Password Massage

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว Admin สามารถ Download  Log ในการค้นหาเป็นไฟล์ .CSV และเพื่อการอำนวยความสะดวกสามารถเปิดไฟล์ Log การค้นหาได้ที่ Google Sheet  ได้

 

ขั้นตอนการค้นหา Log สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี