การค้นหา Log

การค้นหา Log

ในฐานะผู้ดูแลระบบของDomain ภายในองค์กร  Admin สามารถตรวจสอบการใช้งานของ User หรือการตรวจสอบ  Log ในการรับหรือส่งข้อความสูงสุด 30 วันโดยข้อมูลที่ต้องใช้งานการตรวจสอบหรือค้นหา Log  มีดังนี้

 • ชื่อผู้รับ,ชื่อผู้ส่ง (หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • IPผู้รับ,IPผู้ส่ง
 • Subject
 • Password Massage

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว Admin สามารถ Download  Log ในการค้นหาเป็นไฟล์ .CSV และเพื่อการอำนวยความสะดวกสามารถเปิดไฟล์ Log การค้นหาได้ที่ Google Sheet  ได้

 

ขั้นตอนการค้นหา Log สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างการแจ้งเตือน

สร้างการแจ้งเตือน

การ Report alerts หรือการแจ้งตือนมีประโยชน์มากต่อผู้ดูแลระบบคือ การแจ้งเตือนที่สำคัญที่เกิดขึ้นในองค์กร เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้ในประเทศที่มีความเสื่ยง เมื่อผู้ดูแลระบบมีการเปลี่ยนการตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนโดยระบบของ Google Workspace สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนอัตโนมัติมากถึง 25 ฉบับใน 2 ช่วโมง

ประเภทการแจ้งเตือน

 1. แจ้งเตือนกิจกรรมผู้ใช้
 2. แจ้งเตือนกิจกรรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
 3. แจ้งเตือนเมื่อผู้ดูแลระบบคนอื่นเปลี่ยนการตั้งค่า
 4. แจ้งเตือนกิจกรรม Email (เฉพาะ Google Workspace )
 5. แจ้งเตือนกิจกรรมกำหนดเอง

 

ขั้นตอนการสร้างการแจ้งเตือน สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

Audit log

Audit Log เป็นการบันทึกการตรวจสอบเข้าสู่ระบบโดยการเข้าสู่ระบบของ Google จะเก็บบันทึกการ Login โดยนำค่าทั้งหมดจากการ Login เช่น  Username,Password,Browser ตรวจสอบก่อนถ้ามีการใส่ค่าถูกค้องจะ Login สำเร็จหากมีการใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องจะ Login ไม่สำเร็จ แต่หากมีการพยายาม Log in ซ้ำๆอย่างน่าสงสัยระบบอาจมีการระงับผู้ใช้งานหรือมีการส่ง alert ไปยังผู้ใช้งาน

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ Audit Log สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมการทำงาน

ภาพรวมการทำงาน

การ Report หรือการรายงานกิจกรรมใน Domain ขององค์กรการ Report นั้นผู้ที่สามารถทำได้คือผู้ดูแลระบบหรือ Admin เท่านั้น โดยการลงทะเบียนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนและยังสามารถใช้ Google Drive และ Gmail ในการ Report แต่ต้องใช้งานสำหรับ Google Workspaceการ Report ของ Google Workspace สามารถ Report เป็นตารางหรือการ Export ข้อมูลออกมาหรือ Report ข้อมูลแบบกราฟ

ข้อมูลที่สามารถ Report

 • ไฮไลต์ – ดูภาพรวมของเมตริกและแนวโน้มที่สำคัญในองค์กรของคุณรวมถึงการใช้แอป สถานะผู้ใช้ การเปิดเผยไฟล์ และการรักษาความปลอดภัย
 • ความปลอดภัย – ประเมินความเสี่ยงโดยรวมที่ข้อมูลของโดเมนจะถูกบุกรุก ค้นหาผู้ใช้รายใดก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยการไม่ใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ติดตั้งแอปภายนอก หรือแชร์เอกสารโดยไม่ระมัดระวัง
 • กิจกรรมการใช้แอป -ดูว่าองค์กรของคุณใช้ Google Workspace อย่างไรในช่วงเวลาที่ระบุ โดยตรวจสอบกิจกรรมของอีเมล จำนวนสเปรดชีตที่สร้างขึ้น จำนวนไฟล์ที่แชร์ เป็นต้น
 • กิจกรรมในบัญชี – เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดจากหน้าการรักษาความปลอดภัย กิจกรรมการใช้งานแอป และหน้าไฮไลต์ในรายงานหลักที่รวมข้อมูลไว้ในฉบับเดียว
 • บันทึกการตรวจสอบ – ดูบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมของผู้ดูแลระบบ กิจกรรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น