ดูพื้นที่ของ Gmail ใน Google Workspace มีขนาดเท่าไร ?

พื้นที่ของ Gsuite มีขนาดเท่าไร ?

พื้นที่ของระบบ Gsuite คือ พื้นที่การเก็บข้อมูลบน Google Drive และยังสามารถให้ผู้ใช้งานซื้อเพิ่มได้ง่ายซึ่งมีขนาดสูงสุด 30 TB โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลบัตรเครดิตราคามี ดังนี้

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของตนเองได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าสู่ระบบ Gsuite ของตนเอง

2.เลือกที่  App Google

3.เลือกที่ Drive

4.จะเห็นได้ว่าพื้นที่ของผู้ใช้งานมีพื้นที่เท่าใดและมีการใช้งานไปเท่าใด

5.ถ้าผู้ใช้งานต้องการเพิ่มพื้นที่ให้เลือกที่ อัปเกรดพื้นที่จัดเก็บหรือ Upgrade storead

6.เลือกพื้นที่ที่ต้องการเพิ่มและทำการชำระเงินในลำดับถัดไป

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง