เนื่องจากทาง google ผสมผสานระหว่าง Meet และ Jamboard รวมกันซึ่งถือว่าดีมากและสะดวกต่อการปรชุมในองค์กรหรือการเรียบการสอบระหว่างครูและนักเรียนนักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระดมความคิดเห็นผ่าน Jamboard โดยการระชุมนั้นจะประชุม Meet

โดยไวท์บอร์ดดิจิทัลนั้นจะอยู่ในฟังก์ชั่นของโปรแกรม Meet ในหัวข้อ whiteboard ดังภาพด้านบน นอกจากนี้ whiteboard ที่ใช้ในการประชุมนั้นสามารถบันทึกเก็บไว้ดูย้อนหลังหรือสามารถแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆได้

หมายเหตุ

ผู้ใช้งานจะสามารถเปิด Jamboard ในระหว่างการโทรผ่าน Meet เท่านั้นหากผู้ใช้งานโทรด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานจะได้รับลิงค์ที่สามารถเปิด Jamboard  ได้

 

Cr.https://gsuiteupdates.googleblog.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

49 คนใน google meet !!

Google เปิดใช้งาน Google Meet ใน Gmail บนมือถือ

ตั้งค่า Google Meet ให้ทำงานจากต่างสถานที่ได้

เปลี่ยน layouts หน้าจอการประชุม Google meet

วิธีการใช้งาน Hangouts Meet ผ่านระบบ Gsuite

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี