สร้างการแจ้งเตือน

การ Report alerts หรือการแจ้งตือนมีประโยชน์มากต่อผู้ดูแลระบบคือ การแจ้งเตือนที่สำคัญที่เกิดขึ้นในองค์กร เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้ในประเทศที่มีความเสื่ยง เมื่อผู้ดูแลระบบมีการเปลี่ยนการตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนโดยระบบของ Google Workspace สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนอัตโนมัติมากถึง 25 ฉบับใน 2 ช่วโมง

ประเภทการแจ้งเตือน

  1. แจ้งเตือนกิจกรรมผู้ใช้
  2. แจ้งเตือนกิจกรรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
  3. แจ้งเตือนเมื่อผู้ดูแลระบบคนอื่นเปลี่ยนการตั้งค่า
  4. แจ้งเตือนกิจกรรม Email (เฉพาะ Google Workspace )
  5. แจ้งเตือนกิจกรรมกำหนดเอง

 

ขั้นตอนการสร้างการแจ้งเตือน สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี