เมื่อต้นปีที่ผ่านมาทาง Google Workspace ได้มีการพัฒนาและเปิดให้ใช้งานในหน้าลำดับความสำคัญของ Google Drive ทำให้การเข้าถึงได้ง่ายโดยจำจัดระเบียบไฟล์ที่แก้ไขแล้วหรือไฟล์ที่สำคัญของผู้ใชงานอยู่ด้านบนสุดซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเองได้

 

รูปภานี้อ้างอิงจาก : https://gsuiteupdates.googleblog.com

ซึ่งในการจัดลำดับความสำคัญนั้นจะทำให้ผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวกขึ้นและสามารถเห็นเอกสารได้ครบถ้วนถึงแม้เอกสารนั้นจะมีการแก้ไขหรือมีการแสดงความคิดเห็นผู้ใช้งานสามารเห็นเนื้อหาโดยไม่ต้องเปิดไฟล์งานขึ้นมาเลยฟังก์ชั่นนี้มีใน Google Workspace ทุกรุ่น

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี