ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะจัดการตั้งค่าด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้ สิทธิ์นี้จะทำให้จัดการผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบได้เท่านั้น

ผู้ดูแลระบบดำเนินการต่อไปนี้ในหน้าผู้ใช้ของแต่ละบุคคลได้

  • บังคับใช้หรือปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน (เฉพาะผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้น)
  • ปิดใช้คำถามในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้เป็นเวลา 10 นาที0
  • ตรวจสอบหรือเพิกถอนคีย์ความปลอดภัยของผู้ใช้
  • ตรวจสอบหรือเพิกถอนรหัสผ่านสำหรับแอป
  • รีเซ็ตคุกกี้การลงชื่อเข้าใช้
  • ตรวจสอบหรือเพิกถอนโทเค็น OAuth แบบ 3 ทางที่ผู้ใช้ได้ให้สิทธิ์กับแอปของบุคคลที่สามไว้
  • ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจ คุณจะไม่เห็นตัวเลือกให้รีเซ็ตคุกกี้การลงชื่อเข้าใช้

เฉพาะผู้ดูแลระบบขั้นสูงเท่านั้นที่ดูการตั้งค่าความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบรายอื่นได้ ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดนี้จำกัดไว้ให้เฉพาะหน่วยขององค์กรบางหน่วยได้ ยกเว้นการบังคับใช้หรือปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน​การให้สิทธิ์ในที่นี้จะเป็นการให้สิทธิ์ของ Admin API ที่ตรงกันด้วย

การตั้งค่าความปลอดภัย

ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์นี้จะจัดการการตั้งค่าในหน้าการรักษาความปลอดภัยซึ่งมีผลกับผู้ใช้ทั้งหมดได้ เช่น ผู้ดูแลระบบนี้จะอนุญาตให้แอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าเข้าถึงบัญชีได้ ตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้ ตั้งค่าการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) และการตรวจสอบสิทธิ์ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี