Hangouts สำหรับ Google Workspace คืออะไร

Hangouts เป็นระบบที่พัฒนาโดย Google ซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน โดยมีทั้งหมดสองรูปแบบ

  • Hangout Chat ระบบห้องสนทนา รับ-ส่ง ข้อมูล รองรับทั้งหมด 28 ภาษา ห้องแชทแต่ละห้องรองรับสมาชิกได้สูงสุด 8,000 คน และสามารถใช้งานแนบไฟล์รับส่งที่ใช้งานได้ดีกับ Google Drive
  • Hangout Meet ระบบห้องประชุมออนไลน์ สามารถเปิดห้องประชุม Video Call Online สามารถส่งคำเชิญเข้าประชุมแบบ Real Time หรือนัดประชุมล่วงหน้าได้ โดยทำงานร่วมกับ Google Calender ในการสร้างตารางนัดหมายใน ปฏิทิน ของผู้ถูกเชิญให้เข้าร่วมได้เลย และสามารถแชร์ Screen ให้ผู้เข้าร่วม Video Call ดูได้
  • Hangout Call ระบบ Call ด้วยเสียงอย่างเดียว สามารถ Invite เพื่อร่วมประชุมสายได้มากกว่า 1

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

Hangouts Meet ใช้งานอย่างไร

Hangouts Meet

เหมาะสำหรับจัดการประชุมทางวิดีโอภายนอกองค์กร หรือจะเชื่อมต่อกับบุคคลภายในก็ได้ เพียงแค่เพิ่มรายชื่ออีเมลผู้ร่วมเข้าประชุม ส่ง Link และ Code ในการเข้าร่วมประชุม

 

hangout meet

ในหน้าแรกของ Hangouts Meet จะมี 2 ตัวเลือก คือ

  • เริ่มการประชุมใหม่ คือการเปิดห้องประชุมว่างใหม่ แล้วเริ่ม เชิญผู้ร่วมเข้าประชุมด้วยตนเอง
  • ใช้รหัสการประชุม คือ การนำชุดรหัสที่ได้จากการแจ้งเตือนอีเมล การเรียกเข้าประชุมมาใส่เพื่อเข้าร่วมประชุม

 

hangout meet

เมื่อเลือก เริ่มการประชุมใหม่  ระบบจะเข้ามาที่หน้าเตรียม ท่านสามารถ เริ่มต้นการประชุม

 

begin hangout meet

ในหน้า วีดิโอคอล จะแสดง POP UP ให้เพิ่ม ผู้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถเพิ่มได้ สองวิธีคือ

  • คัดลองข้อมูลการเข้าร่วม ส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  • เพิ่มบุคคล ด้วยการพิมพ์ชื่ออีเมล เพื่อส่งข้อมูลเชิญเข้าร่วมประชุมทางอีเมล

 

begin hangout meet

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง