การเข้าถึงไฟล์ Drive ที่เก็บไว้โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต

เข้าถึงไฟล์ Drive ที่เก็บไว้โดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต

 

เนื่องจากเบราว์เซอร์ Chrome การหยุดทำงานทางอินเทอร์เน็ตไม่ควรป้องกันไม่ให้ทำงานใน Google ไดรฟ์ตั้งค่าการเข้าถึงแบบออฟไลน์เพื่อให้คุณสามารถดูและแก้ไขไฟล์ได้ตลอดเวลา

ตัวอย่าง

ทำงานได้ทุกที่แม้ว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตแก้ไข Google เอกสารชีตสไลด์และอื่น ๆ ในช่วงที่อินเทอร์เน็ตขัดข้อง
ทำงานในระหว่างเที่ยวบินที่ยาวนานโดยไม่มี Wi-Fi

 

วิธีการตั้งค่า

1.Download Docs offline

2.เลือก 

3.เลือก More tools และเลือก Extension

4.เข้าที่ Google Drive เข้าตั้งค่า Google Drive คลิกเลือก setting

5.เลือก General หรือข้อมูลทั้วไป จากนั้นเลือก offline จากนั้นกดเสร็จสิ้นเป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น