Google Docs Export PDF แล้ว Font และช่องไฟไม่ตรง

เรื่อง font และช่องไฟในเอกสารเป็นปัญหาสำหรับผู้จัดทำเอกสารหรืองานเอกสารที่ต้องการให้เอกสารออกมาถูกระเบียบวิธีการจัดพิมพ์

วิธีการ Export PDF ออกมาให้ font ไม่เปลี่ยนแปลงหรือช่องไฟไม่เลื่อน สามารถทำได้ดังนี้

1.เข้าที่ app จากนั้นเลือก Docs หรือเอกสาร

2.จากนั้นสร้างเอกสารที่ต้องการ

3.เมื่อพิมพ์เอกสารเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้วให้เลือก ไฟล์

4.จากนั้นเลือกพิมพ์

5. เลือก Destination เป็น save PDF จากนั้นกด Save

 

จะได้เอกสารที่ font และช่องไฟไม่เปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Google เปิด Dark mode ให้ใช้ใน Docs,Sheet และ Slide

สามารถปรับแต่งเค้าโครง gmail ได้แล้ว

Google เปิดใช้งาน Google Meet ใน Gmail บนมือถือ

สร้างและทำงานกับเอกสารที่มีการวางแนวหลายหน้าใน Google Docs

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ Google workspace โดยทีม Support ไทย