การรายงานขั้นสูงใน Google Sheet

เนื่องจาก Google มีการเพิ่มเครื่องมือการทำรายงานขั้นสูงใน Sheet ซึ่งจะมีเครื่องมือช่วยในการจัดทำเพิ่มเข้ามาคือ

  • Slicers
  • แผนภูมิดัชนีชี้วัด
  • Themes

วีดีโอนี้จาก : https://gsuiteupdates.googleblog.com

การสร้างเอกสาร Sheet หากมีเครื่องมือเหล่านี้จะทำให้เอกสารของผู้ใช้งานน่าสนใจหรือง่ายต่อผู้ใช้งาน

  • Slicers: 

เป็นวิธีใหม่ในการกรองรายงานหรือแดชบอร์ดตามเงื่อนไขและตามค่า

  • แผนภูมิดัชนีชี้วัด

เป็นวิธีใหม่ในการเรียกใช้ตัวชี้วัดที่สำคัญเช่น KPI หรือสถิติสำคัญภายในแผ่นงานของคุณ คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงสถิติของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับหมายเลขอื่น

  • Themes

รูปลักษณ์ที่สอดคล้องกับงานแต่ละชิ้นอาจมีการเปลี่ยน Themes อื่นๆได้

 

Cr.https://gsuiteupdates.googleblog.com

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์