ภาพรวมการทำงาน

ภาพรวมการทำงาน

การ Report หรือการรายงานกิจกรรมใน Domain ขององค์กรการ Report นั้นผู้ที่สามารถทำได้คือผู้ดูแลระบบหรือ Admin เท่านั้น โดยการลงทะเบียนการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนและยังสามารถใช้ Google Drive และ Gmail ในการ Report แต่ต้องใช้งานสำหรับ Google Workspaceการ Report ของ Google Workspace สามารถ Report เป็นตารางหรือการ Export ข้อมูลออกมาหรือ Report ข้อมูลแบบกราฟ

ข้อมูลที่สามารถ Report

  • ไฮไลต์ – ดูภาพรวมของเมตริกและแนวโน้มที่สำคัญในองค์กรของคุณรวมถึงการใช้แอป สถานะผู้ใช้ การเปิดเผยไฟล์ และการรักษาความปลอดภัย
  • ความปลอดภัย – ประเมินความเสี่ยงโดยรวมที่ข้อมูลของโดเมนจะถูกบุกรุก ค้นหาผู้ใช้รายใดก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยการไม่ใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน ติดตั้งแอปภายนอก หรือแชร์เอกสารโดยไม่ระมัดระวัง
  • กิจกรรมการใช้แอป -ดูว่าองค์กรของคุณใช้ Google Workspace อย่างไรในช่วงเวลาที่ระบุ โดยตรวจสอบกิจกรรมของอีเมล จำนวนสเปรดชีตที่สร้างขึ้น จำนวนไฟล์ที่แชร์ เป็นต้น
  • กิจกรรมในบัญชี – เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดจากหน้าการรักษาความปลอดภัย กิจกรรมการใช้งานแอป และหน้าไฮไลต์ในรายงานหลักที่รวมข้อมูลไว้ในฉบับเดียว
  • บันทึกการตรวจสอบ – ดูบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมของผู้ดูแลระบบ กิจกรรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น