Workspace Hybrid มีข้อดีอย่างไร

Google workspace Hybrid เป็นการใช้งาน 2 ระบบ คือระบบ Google Cloud  และระบบของทางเทคโนโลยีแลนด์ ( Go Cloud ) ร่วมกันภายในโดเมนเดียวกัน ซึ่งการใช้งานทั้ง 2ระบบ ร่วมกันมีข้อดีดังนี้

การใช้งานระบบที่สเถียรและมีประสิทธิภาพที่ผู้ใช้งานระบบ email ทั่วไปให้การยอมรับ

ประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น

Google Workspace Hybrid ผู้บริหารใช้งาน 5 User – พนักงานใช้งาน 5 User

ระบบ Google Workspace 5 User ราคา 1550/U/Y x 5 = 7750

ระบบ Go Cloud  5 user  ราคา 2200/Y                           = 2200

รวม  9950 /Y   >>>ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 5550/Y เลยทีเดียว<<<<

มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านระบบ email คอย support และให้คำปรึกษา

การใช้งานที่คุ้นเคยผ่านระบบ Gmail ของ Google workspace  และผ่านหน้า webmail ของเทคโนโลยีแลนด์

ความนิ่งของทั้ง 2 ระบบ Google Workspace และ Go Cloud ของทางเทคโนโลยีแลนด์

 

ใครเหมาะสมที่จะใช้ระบบ Hybird

ระบบ Google Workspace Hybrid เป็นระบบที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีผู้ใช้งานค่อยข้างเยอะแต่อยากใช้งานทั้ง 2 ระบบภายในโดเมนเดียวกันเช่นแบ่งให้ผู้บริหารใช้งาน Google Workspace และพนักงงานทั่วไปที่ใช้งานพื้นที่ไม่มากใช้งานระบบ Gocloud ระบบเทคโนโลยีแลนด์ การใช้งานระบบ Hybrid นี้ยังข่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรต่อปีได้มากเลยทีเดียว

ความแตกต่างระห่าง Google Workspace กับ Google Workspace Hybrid

 • Goole Workspace เป็นระบบที่ใช้งานผ่าน Gmail โดย server ที่ใช้งานเป็น server Goole cloudส่วน Google Workspace Hybrid นั้นเป็นการใช้งาน 2 ระบบ หรือ 2 Server ในการทำงาน เช่น Email ส่งเข้ามา จะเข้าระบบ Googleก่อนระบบขั้นสูงจะตรวจสอบหากไม่มี  Email ใน server Google Cloud อยู่ในระบบ จะส่งมาที่ระบบ Gocloud ระบบเทคโนโลยีแลนด์
 • ราคาที่แตกต่างกัน เช่น

1 Google Workspace 20 user ราคา 31000/Y

2 Goole Workspace Hybrid 20 user แบ่งเป็นระบบ Goole 10 Gocloud 10

-Google 10 ราคา 15500/Y
-Gocloud 10 ราคา 3900/Y

รวม ราคา Google workspace hybrid 19400/Y

ข้อกังวลเกี่ยวกับระบบ Hybrid เช่นการส่งข้ามระบบ

เนื่องจากระบบ Hybrid เป็นการตั้งค่าขั้นสูง สามารถส่งผ่านระบบภายในโดเมนเดียวกันได้ ซึ่งมีหลักการทำงานขาเข้าและขาออกดังนี้

การทำงานขาเข้า (Incoming)

Email ขาเข้าทั้งหมดจะถูกวิ่งเข้าที่ระบบ Google Workspace และเมื่อไม่พบ User นั้นใน Google Workspace จะถูกส่งต่อมายังระบบ Cloud Email ซึ่งจะมี Firewall ป้องกันอีกชั้นหนึ่งและ Algorithm ที่ทำให้การรับ Email ภายใน Domain แบบ Realtime

การทำงานขาออก (Outgoing)

Email ทั้งหมดจะถูกส่งมาที่ Cloud Email และหากพบว่า User ปลายทางอยู่ในระบบ Google Workspace ระบบจะส่ง Email ฉบับนั้นโดยใช้เทคนิค One IP Direction ทำให้กระบวนการนั้นรวดเร็วแบบ Realtime ส่วน Email ที่ส่งออกไปภายนอก Domain จะเป็น Multi IP Delivery

เป้าหมายสูงสุดของระบบ Hybrid คืออะไร

เป้าหมายสูงสุดของระบบ Googlwe Workspace Hybrid คือการประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร รวมไปถึงการได้ใช้ระบบ Email ที่ดีและมีความปลอดภัยด้านการจัดเก็บข้อมูลรวมไปถึงประสิทธิภาพของระบบ email ซึ่งรองรับการใช้งานของ user ทั้งระบบ Google Workspace และระบบ Gocloud ของเทคโนโลยีแลนด์ ซึ่งทั้ง 2 ระบบมีหน้า admin คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันที

สรุป

ระบบ Google workspace Hybrid เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในองค์ให้มีค่าใช้จ่ายลดลงแต่ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ Google Workspace ไว้โดยทีคัดเลือก user ที่มีการใช้งานพื้นที่หรือการรับส่งข้อมูลน้อยมาใช้งานระบบ Gocloud ซึ่งทั้ง 2 ระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานของ User ได้ และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Email Support ด้านปัญหาการใช้งานหรือการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสามารถแจ้งทางบริษัทเทคโนโลยีแลนด์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Google Workspace ราคาถูกเป็นไปได้ไหม ?

พื้นหลังและรูปแบบใหม่ที่สมจริงสำหรับ Google Meet บนเว็บ

Spaces ใน Google Chat สามารถลบได้แล้ว

แอป Google Device Policy สิ้นสุดการสนับสนุน iOS 11 เร็วๆ นี้

Google Docs Export PDF แล้ว Font และช่องไฟไม่ตรง

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทน Google workspace โดยทีม Support ไทย

Google Workspace ที่ไหนดี?

Google Workspace เป็นระบบ Email องค์กรที่พัฒนาด้วยระบบของ Google ที่สามารถใช้งานง่ายเหมือนระบบ Gmail. แบบทั่วไป แต่ที่มากกว่าไปนั้นระบบ Google Workspace มีหน้าจัดการ Manage User หลังบ้านที่สามารถจัดการ User ได้เช่น Rename,Reset Password,Create Group เป็นต้น ซึ่งฟังก์ชั่นการทำงานอื่นจะแบ่งตาม Package ที่ใช้งานดังนี้

1 Google workspace Business Starter

2 Google workspace Business Standard

3 Google workspace Business Plus

เปรียบเทียบทั้ง 3  package ดังนี้

Business Starter – ชุดเพิ่มประสิทธิภาพระดับมืออาชีพพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 30 GB ต่อผู้ใช้
Business Standard – ชุดเพิ่มประสิทธิภาพแบบยกระดับพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลร่วม 2 TB ต่อผู้ใช้
Business Plus – ชุดเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลร่วม 5 TB ต่อผู้ใช้

ทั่วไป อีเมล รายละเอียดบริการ
บริการหลักและบริการเพิ่มเติม

การใช้งานและการสนับสนุน

ตัวเลือกการเข้าถึงของผู้ใช้

การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล

ผลิตภัณฑ์การย้ายข้อมูล

รายงานและบันทึกการตรวจสอบ

การใช้งานร่วมกับแอปของบุคคลที่สาม

การจัดการอุปกรณ์

อีเมลและรายชื่ออีเมล

การใช้อีเมลและขีดจำกัด

การรักษาความปลอดภัยของอีเมลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ตัวเลือกการจัดส่งอีเมลขั้นสูง

ไดรฟ์และเครื่องมือแก้ไขเอกสาร

Groups / Groups for Business

Google Meet

Google Chat

ปฏิทิน

อ้างอิงจาก : https://support.google.com/a/answer/6043385?hl=th#usage

บริการหลังการขายกับเทคโนโลยีแลนด์ ดังนี้

ทีม Support ของเราถูกฝึกให้มีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือลูกค้าพร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ทีม
Support เกือบทั้งหมดล้วนผ่านการอบรมด้านการทำงานของระบบ Email ขั้นสูง

ช่องทางการ Support ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ

 • Technical Support ปัญหาระดับ Server                                        24x7x365 (Call Center & Email)
 • การ Support ทุกแผนก เช่น การช่วยเหลือระดับ User แนะนำการตั้งค่า Client ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย
 • Email                                           Office Hour
 • Live Chat & Line @                  Office Hour
 • Remote                                       Office Hour
 • Call Center                                 Office Hour

 

ใครเหมาะสมที่จะใช้ระบบ Hybird

ระบบ Google Workspace Hybrid เป็นระบบที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีผู้ใช้งานค่อยข้างเยอะแต่อยากใช้งานทั้ง 2 ระบบภายในโดเมนเดียวกันเช่นแบ่งให้ผู้บริหารใช้งาน Google Workspace และพนักงงานทั่วไปที่ใช้งานพื้นที่ไม่มากใช้งานระบบ Gocloud ระบบเทคโนโลยีแลนด์ การใช้งานระบบ Hybrid นี้ยังข่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรต่อปีได้มากเลยทีเดียว

ความแตกต่างระห่าง Google Workspace กับ Google Workspace Hybrid

 • Goole Workspace เป็นระบบที่ใช้งานผ่าน Gmail โดย server ที่ใช้งานเป็น server Goole cloudส่วน Google Workspace Hybrid นั้นเป็นการใช้งาน 2 ระบบ หรือ 2 Server ในการทำงาน เช่น Email ส่งเข้ามา จะเข้าระบบ Googleก่อนระบบขั้นสูงจะตรวจสอบหากไม่มี  Email ใน server Google Cloud อยู่ในระบบ จะส่งมาที่ระบบ Gocloud ระบบเทคโนโลยีแลนด์
 • ราคาที่แตกต่างกัน เช่น

1 Google Workspace 20 user ราคา 31000/Y

2 Goole Workspace Hybrid 20 user แบ่งเป็นระบบ Goole 10 Gocloud 10

-Google 10 ราคา 15500/Y
-Gocloud 10 ราคา 3900/Y

รวม ราคา Google workspace hybrid 19400/Y

ข้อกังวลเกี่ยวกับระบบ Hybrid เช่นการส่งข้ามระบบ

เนื่องจากระบบ Hybrid เป็นการตั้งค่าขั้นสูง สามารถส่งผ่านระบบภายในโดเมนเดียวกันได้ ซึ่งมีหลักการทำงานขาเข้าและขาออกดังนี้

การทำงานขาเข้า (Incoming)

Email ขาเข้าทั้งหมดจะถูกวิ่งเข้าที่ระบบ Google Workspace และเมื่อไม่พบ User นั้นใน Google Workspace จะถูกส่งต่อมายังระบบ Cloud Email ซึ่งจะมี Firewall ป้องกันอีกชั้นหนึ่งและ Algorithm ที่ทำให้การรับ Email ภายใน Domain แบบ Realtime

การทำงานขาออก (Outgoing)

Email ทั้งหมดจะถูกส่งมาที่ Cloud Email และหากพบว่า User ปลายทางอยู่ในระบบ Google Workspace ระบบจะส่ง Email ฉบับนั้นโดยใช้เทคนิค One IP Direction ทำให้กระบวนการนั้นรวดเร็วแบบ Realtime ส่วน Email ที่ส่งออกไปภายนอก Domain จะเป็น Multi IP Delivery

เป้าหมายสูงสุดของระบบ Hybrid คืออะไร

เป้าหมายสูงสุดของระบบ Googlwe Workspace Hybrid คือการประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กร รวมไปถึงการได้ใช้ระบบ Email ที่ดีและมีความปลอดภัยด้านการจัดเก็บข้อมูลรวมไปถึงประสิทธิภาพของระบบ email ซึ่งรองรับการใช้งานของ user ทั้งระบบ Google Workspace และระบบ Gocloud ของเทคโนโลยีแลนด์ ซึ่งทั้ง 2 ระบบมีหน้า admin คอยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันที

สรุป

ระบบ Google workspace Hybrid เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในองค์ให้มีค่าใช้จ่ายลดลงแต่ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ Google Workspace ไว้โดยทีคัดเลือก user ที่มีการใช้งานพื้นที่หรือการรับส่งข้อมูลน้อยมาใช้งานระบบ Gocloud ซึ่งทั้ง 2 ระบบสามารถตรวจสอบการใช้งานของ User ได้ และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Email Support ด้านปัญหาการใช้งานหรือการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสามารถแจ้งทางบริษัทเทคโนโลยีแลนด์

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

Reseller workspace ในไทยอย่างเป็นทางการ

 

การอัปเดตและการปรับปรุงภาพสำหรับช่อง To, Cc และ Bcc ใน Gmail

การปรับปรุงหลายอย่างใน Gmail เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เขียนอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจมากขึ้น เมื่อโต้ตอบกับช่อง “To” “CC” และ “Bcc” คุณจะสังเกตเห็นการปรับปรุงบางอย่างดังนี้:

 • เมนูคลิกขวาใหม่เพื่อดูชื่อเต็มและอีเมลของผู้รับ แก้ไขชื่อผู้ติดต่อ คัดลอกที่อยู่อีเมล เปิดการ์ดข้อมูลของผู้รับอย่างง่ายดาย
 • Avatar chips สำหรับผู้รับ
 • ตัวบ่งชี้ที่ดีขึ้นเมื่อเพิ่มผู้ใช้ภายนอกองค์กรและผู้ติดต่อ
 • ตัวบ่งชี้ภาพเมื่อคุณได้เพิ่มผู้ใช้เป็นผู้รับแล้ว และอื่นๆ

นอกจากนี้ การอัปเดตเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อส่วนขยายของ Chrome บางรายการ ดูส่วน “รายละเอียดเพิ่มเติม” ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ทำไมถึงสำคัญ
เราหวังว่าการปรับปรุงเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ การปรับปรุงจะทำให้คุณสามารถ:

 • ดูที่อยู่อีเมลทั้งหมดของผู้รับ และแก้ไขหากจำเป็น
 • คัดลอกที่อยู่อีเมล
 • เข้าถึงบัตรข้อมูลของผู้ใช้ โปรดทราบว่าคุณสามารถเข้าถึงการ์ดข้อมูลได้โดยวางเมาส์เหนือชิปของผู้รับ หรือเลือกและใช้แป้นพิมพ์ลัด Alt/Option + →

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวเลือกใหม่ในการควบคุมชื่อผู้ติดต่อที่จะแสดงต่อผู้รับอีเมล
นอกจากนี้ สามารถใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงชื่อผู้รับ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีผู้ติดต่อที่บันทึกเป็น “ผู้จัดการฝ่ายขาย” สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อที่จะแสดงต่อผู้อื่นที่ได้รับอีเมล

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนชื่อที่บันทึกไว้ใน Contacts เฉพาะลักษณะที่ปรากฏต่อผู้อื่นในอีเมลเท่านั้น

 

 

หมายเหตุสำคัญ: ฟีเจอร์เฉพาะนี้ไม่มีให้บริการสำหรับลูกค้า Google Workspace for Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus หรือ Teaching and Learning Upgrade

ตัวบ่งชี้ภาพเมื่อเขียนอีเมล
เพิ่มตัวบ่งชี้ภาพที่ดีขึ้นเพื่อช่วยแนะนำผู้ใช้เมื่อเขียนอีเมล ผู้รับแต่ละคนจะมี avatar chip  ซึ่งมีประโยชน์ในการระบุว่าใครถูกเพิ่มในอีเมล

เน้นผู้รับภายนอก
เมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ภายนอกองค์กรของคุณไปยังรายชื่อผู้รับของคุณ:

 • ผู้ติดต่อภายนอกที่คุณเคยโต้ตอบด้วยมาก่อนจะถูกเน้นด้วยสีเหลืองเข้ม
 • ผู้ติดต่อภายนอกที่คุณไม่เคยโต้ตอบด้วยมาก่อนจะถูกเน้นพร้อมกับอวาตาร์ภายนอกองค์กรและแบนเนอร์คำเตือน

 

การเปลี่ยนการแสดงผลสำหรับโดเมนภายในองค์กรของคุณ
นอกจากนี้ ชื่อโดเมนที่ต่างกันภายในองค์กรเดียวกันจะไม่ถูกทำเครื่องหมายเป็น “ภายนอก” อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้จาก @google.com จะไม่ปรากฏเป็นบุคคลภายนอกองค์กร หากเพิ่มในอีเมลจากผู้ใช้ @youtube.com วิธีนี้จะช่วยขจัดคำเตือนและความสับสนที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่สื่อสารระหว่างแบรนด์ต่างๆ ภายใต้ร่มเดียวกันหรือระหว่างกระบวนการของบริษัทหนึ่งในการเข้าซื้อกิจการของบริษัทอื่น

ปรับปรุงอินเทอร์เฟซสำหรับผู้รับที่ซ้ำกัน
เครื่องหมายถูกเพื่อระบุผู้รับที่รวมอยู่ในอีเมลแล้ว นอกจากนี้ เมื่อวางเมาส์เหนือหรือเลื่อนดูรายชื่อติดต่อภายในเมนูแบบเลื่อนลง จะสังเกตเห็นโทนสีเทาเพื่อระบุว่าเมาส์หรือแป้นพิมพ์อยู่ที่ใด นอกจากนี้ Gmail จะลบรายการที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติภายในช่องเดียวกัน เมื่อลากและวางระหว่างช่องถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง

 

Cr.https://workspace.google.com/whatsnew/

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขยายขีด จำกัด ผู้รับมอบสิทธิ์ของ Gmail

Google เปิด Dark mode ให้ใช้ใน Docs,Sheet และ Slide

การใช้ห้องนิรภัยกู้ข้อมูลคืน Gmail

Sent Limit ของ Gmail สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

ปรับปรุงและอัปเดตเมนูความปลอดภัยในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

อัปเดตหมวดหมู่ “ความปลอดภัย” ภายในการนำทางด้านซ้ายมือของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

 • การเพิ่มการเข้าถึงการนำทางไปยังคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ก่อนหน้านี้สามารถเข้าถึงได้จากหน้าการตั้งค่าความปลอดภัยเท่านั้น
 • การเพิ่มการรับรองความถูกต้อง การควบคุมการเข้าถึงและข้อมูล และหมวดย่อยของศูนย์ความปลอดภัย ทำให้ค้นหาคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • กำลังอัปเดตชื่อหน้าการตั้งค่าความปลอดภัยเป็นภาพรวม

การปรับปรุงเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบค้นพบ เข้าถึง และจัดการชุดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยของเราได้ง่ายขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
แทนที่จะเป็นรายการเดียวก่อนหน้านี้ ขณะนี้คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยได้รับการจัดประเภทตามการรับรองความถูกต้อง การควบคุมการเข้าถึงและข้อมูล และศูนย์ความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานของหมวดหมู่ย่อยและคุณลักษณะบางอย่างจะขึ้นอยู่กับรุ่น Google Workspace

การรับรองความถูกต้องให้ความสามารถในการจัดการบัญชีและรหัสผ่าน ซึ่งรวมถึง:

 • การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
 • การกู้คืนบัญชี
 • โปรแกรมการปกป้องขั้นสูง
 • ความท้าทายในการเข้าสู่ระบบ
 • SSO with SAML applications
 • SSO ที่มี IdP . บุคคลที่สาม

การควบคุมการเข้าถึงและข้อมูลช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลของคุณผ่านอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชันได้อย่างละเอียด รวมถึง:

 • การควบคุม API
 • การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์
 • การเข้าถึงตามบริบท
 • การป้องกันข้อมูล
 • การควบคุมเซสชันของ Google
 • การควบคุมเซสชัน Google Cloud
 • แอพที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า

ศูนย์ความปลอดภัยให้ข้อมูลความปลอดภัยขั้นสูงและการวิเคราะห์รวมถึง:

 • แผงควบคุม
 • เครื่องมือสอบสวน
 • สุขภาพความปลอดภัย

Cr.https://workspaceupdates.googleblog.com/

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขยายขีด จำกัด ผู้รับมอบสิทธิ์ของ Gmail

Update Interface สำหรับจัดการ Google Groups ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ

รู้หรือไม่ google site สามารถกำหนด URL website เองได้

การตั้งค่าการประหยัดอินเทอร์เน็ตใหม่สำหรับ Google Meet บนมือถือ

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

Google workspace  โดยทีม Support ในไทยที่ไหนดี