วิธีการตั้งค่าการจัดเก็บข้อความ

วิธีการตั้งค่าการจัดเก็บข้อความ มีวิธีดังนี้

1.ลงชื่อเข้าระบบ ห้องนิรภัย

2.ใส่ User Password แล้วคลิก Next

3.ให้คลิกที่ ไอคอน ทางด้านบนซ้ายมือ

4.จากนั้นไปที่ แอป แล้วคลิก > ของ Google Workspace

 

5.จากนั้นคลิก Gmail

6.จากนั้นคลิก Advanced settings หรือ ตั้งค่าขั้นสูง

 

7.เลือกองค์กร หรือ โดเมน ทางด้านซ้ายมือ

8.จากนั้นให้เลื่อนหา Email and chat auto-deletion หรือ การลบอีเมลล์และการแชทอัตโนมัติ จะมีตัวเลือกดังนี้

  1. การลบข้อความอีเมลล์และแชทที่เก่ากว่า N(กี่วัน) วันโดยอัตโนมัติ หากเลือกขั้นตอนนี้ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 9 ได้เลย
  2. ไม่ต้องลบข้อความอีเมลล์และแชทโดยอัตโนมัติ หากเลือกขั้นตอนนี้ให้คลิก บันทึก หรือ Save ได้เลย

 

 

9.ป้อนจำนวนวันที่ต้องการเก็บข้อความไว้ หากเกินวันที่กำหนด ข้อความจะถูกลบออก

 

10.เลือกวิธีการจัดการข้อความที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ มีตัวเลือกดังต่อไปนี้

  1. ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ ข้อความจะอยู่ในถังขยะอีก 30 วันก่อนจะถูกลบ
  2. ลบข้อความอย่างถาวร ข้อความจะไม่อยู่ในถังขยะและจะถูกลบออกอย่างถาวร

11.จัดเก็บข้อความที่มีป้ายกำกับเฉพาะโดยไปที่ อย่าลบข้อความอัตโนมัติสำหรับข้อความที่มีป้ายกำกับต่อไปนี้ แล้วป้อนรายการป้ายกำกับที่คั่นด้วยจุลภาค

12.จากนั้นคลิก Save

เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น วิธีการตั้งค่าการจัดเก็บข้อความ เรียบร้อยแล้ว

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

วิธีการสร้างกฎการเก็บรักษา อย่างง่าย ของห้องนิรภัย Google

วิธีสร้างกฎการเก็บรักษา อย่างง่าย

1.ลงชื่อเข้าใช้ระบบ ห้องนิรภัย

2.ใส่ User password ให้เรียบร้อย แล้วคลิก Next

 

3.คลิกที่ แอป ทางด้านขวามือ เลื่อนหา Vault แล้วคลิก Vault

4.คลิกที่ Retention ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ

 

5.เลือก แอป ที่ต้องการสร้างกฎการเก็บรักษา คลิกได้เลย

6.ให้ติ๊กถูกที่ ช่องสี่เหลี่ยม เพื่อสร้างกฎการเก็บรักษา

7.ให้เลือกระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

  1. เก็บไว้อย่างไม่มีกำหนด
  2. เก็บไว้ กี่วัน นับจากวันที่ส่งข้อความ

เสร็จแล้วคลิก Save

 

เพียงเท่านี้ ก็เสร็จสิ้นการสร้างกฎการเก็บรักษา แบบอย่างง่าย

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์