การสร้าง Google Workspace form ในมือถือ

วิธีการสร้าง google form ในมือถือ มีวิธีดังนี้

1.คลิกที่ ไปที่ Google ฟอร์ม

 

2.ใส่ User Password เสร็จแล้ว คลิก ถัดไป

3.จะเจอหน้าที่เป็นฟอร์ม

 

 

  1. ตั้งชื่อฟอร์ม
  2. ตั้งชื่อหัวข้อฟอร์ม
  3. ใส่คำอธิบายฟอร์ม

4.ใส่คำถาม ที่ต้องการถาม

 

5.เลือกตัวเลือกรูปแบบของคำถาม

 

 

 

 

 

เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างฟอร์มในมือถือเองได้

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์