วิธีป้องกันการลบข้อมูลใน Vault โดยไม่ตั้งใจ

วิธีป้องกันการลบข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการเก็บรักษาของข้อมูลปัจจุบัน เพื่อดูว่าการตั้งค่าได้ตั้งค่าไว้อย่างเหมาะสมทั้งโดเมน ของห้องนิรภัยที่ได้รับใบอนุญาต  โดยมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ไม่จำกัดสำหรับทั้งโดเมน มีวิธีดังนี้

1.ลงชื่อเข้าระบบ ห้องนิรภัย

2.ใส่ User Password ให้เรียบร้อย แล้วคลิก Next

3.คลิก การเก็บรักษา ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ

4.คลิก สร้างกฎ

5.เลือกที่ต้องการสร้างกฎ

6.เลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้

  1. องค์กร ให้เลือกตัวเลือกที่เป็นค่าเริ่มต้น
  2. วันที่ส่ง ไม่ต้องใส่วันที่ ให้เว้นไว้เพื่อให้มีผลกับข้อมูลทั้งหมด
  3. ข้อกำหนด ไม่ต้องใส่ให้เว้นไว้เพื่อให้มีผลกับข้อมูลทั้งหมด
  4. ไม่รวมข้อความร่าง ไม่ต้องติ๊กให้เว้นไว้
  5. ระยะเวลาเก็บรักษา ให้เลือกไม่จำกัด หรือ ไม่มีกำหนด

7.คลิก Save

เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น วิธีป้องกันการลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ ได้แล้ว

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์