Google Workspace ราคาถูกสุด Package ไหน เทคนิคประหยัด ?

TweetPinPrintShare Google Workspace เป็นระบบการทำงานของ Google ซึ่งใช้งานผ่านหน้า Gmail โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานต่างกันออกไปตาม Package ที่ผู้ใช้งานเลือกซื้อให้ตรงกับการใช้งานในองค์กรเช่น แต่ละรุ่นจะมีฟังก์ชั่นเบื้องต้นและราคาดังนี้ ราคา Google Workspace แต่ละ Plan ราคาถูก รายปี หลายๆ คนอาจจะมีข้อสงสัยว่า Google Workspace แต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันอย่างไร ทำไมถึงมีราคาไม่เท่ากัน เราจึงได้สรุปความแตกต่างหลักๆ ของ Google Workspace แต่ละรุ่นตามตารางด้านล่างนี้ (ดูรายละเอียดการปรับขึ้นราคาของ Google Workspace ในปี 2567) รายละเอียด Business Starter Business Standard Business Plus ราคา (ต่อปี) 2,650 5,600 9,500 พื้นที่ Email (Gmail for coporate) 30 GB/User 2 TB/User … Continue reading Google Workspace ราคาถูกสุด Package ไหน เทคนิคประหยัด ?