เนื่องจากทางระบบ google ได้มีการพัฒนาระบบขึ้นมาโดยมีการใช้งานระบบเอกสารเช่น Gmail,google docs,google sheet,google drive,google calendar เป็นต้นสามารถมีการค้นหาแบบด่วนซึ่งมีประโยชน์มากในส่วนของการทำงานที่รวดเร็วกรณษีที่ต้องการทำงานต่อหรือค้นหางานในกรณีที่ต้องการงานอย่างรวดเร็วจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงงานได้อย่างถูกต้องแและรวดเร็วอย่างมาก

หลังจากมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ของ google นี้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ดังนี้

 • Help
 • Training
 • Update
 • Sent Feedback

 

 • ใน gmail,calendar,drive มีปุ่มเพิ่มในการค้นหาไดัดังนี้
 • ในไฟล์เอกสารชีตหรือสไลด์ใด ๆ ให้เข้าสู่เมนูวิธีใช้สำหรับตัวเลือกการฝึกอบรมและการอัปเดตใหม่

In Gmail, access the “?” support button next to the search bar will now feature Training and Updates as options in addition to Help.

วีดีโอนีจาก :https://gsuiteupdates.googleblog.com

 ตัวเลือกใหม่ในตัวช่วยของการค้นหาข้อมูลใน google docs

In the Help menu, users now have the option to select Training and Updates to learn more when using Docs, Sheets, and Slides.

ภาพจาก​:https://gsuiteupdates.googleblog.com

รายละเอียดการเปิดตัว

 • Rollout details : เริ่มต้น 2 เมษายน 2562
 • Scheduled Release domains : 17 เมษายน 2562

ประเภท Google Workspace ที่สามารถใช้งานได้

 • Google Workspace ทุกประเภท

ลักษณะการตั้งค่าเปิด/ปิด

 • เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.
ตัวแทนผู้ให้บริการ GSuite โดยทีม Support ไทย

 • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
 • มี   ไม่มี