การใช้ห้องนิรภัยเพื่อเรียกข้อความคืน Gmail

ถ้าหากคุณเคยลบข้อมูลออกไปอย่างถาวร คุณอาจจะเรียกข้อมูลนั้นคืนมาได้

ข้อมูลที่ถูกลบภายใน 25 วันที่ผ่านมา 

ถ้าข้อมูลของคุณถูกลบไม่เกิน 25 วัน หรือ ภายใน 25 วันที่ผ่านมา เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ google เพื่อใช้ในการเรียกคืนหรือกู้ข้อมูลของ Google ไดรฟ์ หรือ Gmail ของผู้ใช้

ข้อความ ข้อมูล Gmail ที่ถูกโดนลบออกเกิน 25 วันที่ผ่านมา

ถ้าข้อมูลที่โดนลบออกไปเกินหรือเลย 25 วันผ่าานมาแล้ว คุณก็สามารถใช้ห้องนิรภัยในการเรียกคืนข้อความหรือข้อมูล Gmail ซึ่งจะเป็นไปตามของกฎการเก็บรักษาข้อมูลหรือการระงับข้อมูล

  1. การส่งออกข้อความหรือข้อมูลที่ถูกลบออกจากห้องนิรภัยเป็นไฟล์ mbox
  2. ให้เลือก ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อนำข้อความเข้าเข้าสู่ Gmail

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพอ้างอิงจาก : https://www.google.com

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

ตัวแทน Google Workspace อย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีแลนด์

 

 

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี