เมื่อมีเสียงสะท้อนในวิดีโอคอลของ Google Meet ‘Echo’ สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อระบบดึงเสียงกลับเข้าสู่การโทร โดยส่วนใหญ่ Meet จะควบคุมเสียงอย่างชาญฉลาดเพื่อลบเสียงสะท้อน อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็ยังคงเกิดขึ้น และทำให้ผู้อื่นได้ยินเสียงสะท้อนจากอุปกรณ์ จนถึงขณะนี้ เป็นเรื่องยากจะทราบเมื่ออุปกรณ์ทำให้เกิดเสียงก้อง ตอนนี้ เราจะแจ้งให้ทราบเมื่อเราตรวจพบเสียงสะท้อนที่เด่นชัดจากระบบ ซึ่งผู้เข้าร่วมการโทรคนอื่นๆ อาจได้ยินโดยมีจุดสีแดงบนปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม พร้อมด้วยข้อความแจ้งเตือน การคลิกที่การแจ้งเตือนจะไปที่ศูนย์ช่วยเหลืองจะพบขั้นตอนที่แนะนำซึ่งสามารถช่วยป้องกันเสียงสะท้อนได้

Users may see a notification alerting them when they’re causing an echo

ผู้ใช้อาจเห็นการแจ้งเตือนเมื่อพวกเขาทำให้เกิดเสียงสะท้อน

 

If you click on the notification, there’s troubleshooting steps you can take which might help reduce the echo

คลิกที่การแจ้งเตือน มีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่อาจช่วยลดเสียงสะท้อน

 

Cr.https://workspaceupdates.googleblog.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

DNS ของ Google Workspace มีอะไรบ้าง ?

กำหนดค่าความปลอดภัยให้ User

สิ้นสุด Google Meet video call สำหรับทุกคนพร้อมกัน

TLS รองรับใน Google Meet แล้ว!

 

TECHNOLOGY LAND CO., LTD.

Technology Land ผู้จัดจำหน่าย Google Workspace ในไทย

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี